Integritetspolicy - Watery.se

Allmänt

Denna policy för behandling av personuppgifter (hädanefter personuppgifter) beskriver hur Watery ApS (hädanefter Watery, oss, våra eller vi) samlar in uppgifter om dig. Personuppgifterna gäller personuppgifter som du ger oss, eller som vi samlar in via Waterys hemsida, www.watery.se (hädanefter webbplats). När det gäller dina personuppgifter är Watery den registeransvariga. Alla förfrågningar till Watery kan göras via kontaktuppgifterna som anges under Kontaktuppgifter. Vi förstår behovet av skydd och ansvarsfull användning av de personuppgifter som du anförtror oss med. Därför har vi antagit denna integritetspolicy, som är en hjälp för att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem.

Vi hänvisar i det följande till Dataskyddsförordningen, samt den svenska implementeringen av reglerna som finns i Dataskyddslagen (hädanefter GDPR).

Insamling av dina personuppgifter, inklusive syftet och grund för behandling.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i följande situationer:

1. Köp i webbutik

I samband med ditt köp hos Watery ApS har du angett en rad personuppgifter, inklusive:

- Ditt namn
- Din adress
- Din e-postadress
- Ditt telefonnummer
- Dina betalningsuppgifter
- Dina beställningsuppgifter

Samtliga av dessa är nödvändiga för att expediera ditt köp och att vi därmed kan uppfylla vår del av handeln (GDPR artikel 6, stycke 1, litra b)..

Dessa skickas vidare till antingen, Bring, BudBee, Postnord eller annan transportör som administrerar leveransen av de köpta varorna till dig. 

2. Konto

När du skapar ett konto behöver vi ditt namn, din adress och e-postadress. Syftet med insamlingen av dina personuppgifter är att kunna upprätta ett konto till dig, varvid du kan få tillgång till din orderhistorik och, vid framtida köp på hemsidan, komma igenom kassan snabbare. Behandlingen är baserad på ditt samtycke (GDPR artikel 6, stycke 1, litra a), som du när som helst kan återkalla.

3. Nyhetsbrev / SMS

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev och/eller SMS, behöver vi ditt namn och din e-postadress samt mobilnummer så att vi kan skicka våra nyhetsbrev till dig via mejl och/eller SMS. Behandlingen är baserad på ditt samtycke (GDPR artikel 6, stycke 1, litra a), som du när som helst kan återkalla genom att antingen trycka på avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet eller svara på sms med STOP WATERY.

4. Förfrågningar

När du kontaktar oss via kontaktformulären på hemsidan eller via en annan plattform så behandlar vi dina personuppgifter för att tillgodose din förfrågan. Personuppgifterna kan omfatta kontaktinformation samt övriga uppgifter som du själv väljer att inkludera i din förfrågan (GDPR artikel 6, stycke 1, litra f eller GDPR artikel 6, stycke 1, litra c). Om du lämnar personuppgifter om någon annan än dig själv, uppmanar vi dig att inhämta samtycke från dessa personer i förväg.

Om du lämnar personuppgifter om andra än dig själv, uppmanar vi dig först att för att utelämna dessa uppgifter.

5. Cookies

Vi samlar in och behandlar uppgifter om ditt beteende på vår hemsida för att analysera användningen av vår hemsida, optimera användarupplevelsen och rikta vår kommunikation till dig. Vi samlar i allmänhet inte in personuppgifter via cookies, men om du via vår hemsida har begärt eller accepterat att du vill ta emot marknadsföring, nyhetsbrev eller liknande, så kopplar vi dessa personuppgifter (t.ex. ditt namn) med ditt beteende på vår hemsida med syftet att rikta vår kommunikation och marknadsföring.

Du kan läsa mer i vår cookiepolicy i vår cookie-banner. Behandlingen är baserad på vårt legitima intresse (GDPR artikel 6, stycke 1, litra f) och ditt samtycke (Marknadsföringslagens § 10). Om du har gett samtycke till användning av tredjeparts-cookies, som gör det möjligt att härleda personuppgifter om dig, så sker överlåtelsen till tredjeparter på denna grund.

Mottagare av dina personuppgifter

När du gör en beställning på Watery.se. vidarebefordrar vi en del av dina uppgifter till samarbetspartners för att kunna få din beställning skickad. Detta gäller Bring, Postnord och Budbee. Bring, Postnord och Budbee fungerar som transportör för oss. Därtill kan producenter och leverantörer i sällsynta fall av direktleverans eller reklamationer även vara tvingade att få dina personuppgifter.

Vi överlämnar även några av dina personuppgifter till våra databehandlare, t.ex. leverantörer av analys- och marknadsföringstjänster. Behandling av dina personuppgifter hos databehandlarna är föremål för våra instruktioner (via databehandlingsavtal) samt reglerna för GDPR. Vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter hos databehandlaren och kontrollerar kontinuerligt att databehandlaren har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Databehandlarna får inte använda uppgifterna för andra ändamål än fullgörandet av avtalet med oss och omfattas av sekretess.

Mottagare i tredje land

Några av de databehandlare vi använder oss av ligger utanför EU. De nödvändiga garantierna för överföringar utanför EU är säkerställda via databehandlarens certifiering under EU-US Privacy Shield jämförelsevis. EUs personuppgiftsförordning art 45.

Detta rör sig om

- Facebook
- Instagram
- Google
- Klaviyo
- Shopify

Certifieringarna för dessa tredjeparters behandling av personuppgifter kan hittas genom att klicka på länken för var och en av dem ovan.

Du kan när som helst kontakta oss för att få information om, eller eventuellt en kopia av, vilka nödvändiga garantier som ligger till grund för vår överföring av dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES

Säkerhet och skydd

Om vi blir utsatta för ett säkerhetsintrång där vi anser att det är en stor risk för att dina personuppgifter kan missbrukas, kommer vi att meddela dig om intrånget utan dröjsmål. Vi kommer även att informera dig om vad vi har gjort för att minska risken för missbruk av dina uppgifter.

Dina rättigheter

För att skapa öppenhet om dina personuppgifter, så informerar vi dig här om dina rättigheter i förhållande till oss som databehandlare.

Rätt till borttagning av dina personliga uppgifter

Det kan finnas fall där du har rätt att få alla eller delar av de personuppgifter vi har om dig borttagna. Det kan vara i fall då vi inte längre har en juridisk rätt att lagra dina uppgifter längre. Vi är dock inte alltid skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Det gäller särskilt i förhållande till rättsliga skyldigheter och bokföring, där vi i enlighet med bokföringslagens regler har rätt att lagra uppgifter i samband med ditt köp i 5 år. 

Lagringsperioden för cookies kan du hitta under den enskilda cookien i vår cookie-banner. 

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet, tar vi bort din e-postadress i kontaktlistan för mottagande av nyhetsbrev. Vi kan ha dina uppgifter från andra sammanhang och dessa berörs inte av en avregistrering av nyhetsbrevet. Vi kan därför fortfarande behandla sådana uppgifter efter det samtycke eller annan behandlingsgrund som vi har.

Rätt till begränsning av behandlingen av dina uppgifter för lagring

I enskilda fall kan du be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, så att den uteslutande består av lagring. Detta gäller om du anser att dina uppgifter är felaktiga.

Rätt till dataöverföring

De personuppgifter du har gett till oss har du i särskilda fall rätt att få i maskinläsbart format, till en annan databehandlare.

Rätt till invändning

Du har alltid, såvida du vill eller har behov av det, rätt att få veta vilken information vi har om dig, var vi fått den ifrån och varför.

Du har alltid rätt att få den personuppgiftsinformation vi har om dig. Om detta önskas, vänligen begär utlämnande av dina personuppgifter via e-post på kundservice@watery.se och skriv “Personuppgiftsinformation” i ämnesraden. Därefter kommer du bli ombedd att dokumentera din identitet så att vi inte lämnar ut personuppgifter till fel person.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som vi tidigare har fått av dig för behandling av personuppgifter. För att återkalla ditt samtycke måste du skriva till oss på kundservice@watery.se och ange “Samtycke” i ämnesfältet.

Rätt att klaga

Om du vill lämna ett klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter så kan du göra det till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagomål gällande detta skickas till dt@datatilsynet.dk og/eller telefon +45 33 19 32 00. 

Dock kommer de flesta klagomål att lösas betydligt snabbare om du kontaktar oss direkt på  8446 888 34 eller kundservice@watery.se

Borttagning av personuppgifter

Information om din användning av webbplatsen, jämför punkt 2.1 tas som senast bort när du inte har använt den på ett år.

De uppgifter vi har samlat in om dig i samband med registrering för vårt nyhetsbrev tar vi först bort när du återkallar ditt samtycke, såvida vi inte har en legitim grund att fortsätta lagra den.

Uppgifter vi har samlat in i samband med ett köp på Watery.se jämför punkten "Rätt till borttagning av dina personuppgifter" kommer som utgångspunkt att tas bort 2 år efter utgången av det kalenderår som du har genomfört ditt köp. Dock kan även dessa även lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov för längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga krav ska fastställas, göras gällande eller försvaras eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

Kontaktuppgifter

Watery ApS är som skrivet dataansvariga för den personuppgifter och den personliga information som vi samlar in via webbplatsen.

Har du kommentarer eller vill ha svar på frågor gällande denna integritetspolicy, som vi har skrivit i punkt 4, kan du alltid kontakta oss här:

Watery ApS
Genvägen 1, 231 62 Trelleborg
Telefonnummer: 8446 888 34
E-post: kundservice@watery.se

Meddelande om ändring av integritetspolicyn

Om vi ändrar i denna integritetspolicy, kommer vi att meddela dig här  Om vi ändrar i denna integritetspolicy, kommer vi att informera dig via e-post, om det har någon betydelse för dig. Vår integritetspolicy kommer även alltid vara tillgänglig på vår hemsida. Om ändringarna kräver ditt samtycke, ger vi dig ytterligare, separat meddelande om omständigheterna och begär ditt samtycke i enlighet med GDPR.

Du kan alltid hitta den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

Rekommenderas för ditt köp

32% köper dessa produkter tillsammans med din kundvagn

Stäng
 • Sökresultat
 • Produkter

Sökresultat

  Inga resultat för ""

  Fråga vår kundservice

  Ring till oss

  08 446 888 34

  Skriv till oss

  kundservice@watery.se

  Öppningstider

  Mån-Fre: 08-22 / Lör-Sön: 10-22

  Chatta med oss

  I höger hörn